top of page

Billeder???

COACHING - få praktiske redskaber og støtte til at danne retning og overblik.

Der er mange bolde at holde i luften, i nutidens samfund. Nogle gange kan det overmande os eller vi ønsker at skabe vej til noget bestemt, uanset så er der et ønske om at tage styringen tilbage til dig selv og ikke længere lade dig hive rundt eller distrahere. Struktur, redskaber, sparring, flere perspektiver og reflektion er nogle af de egenskaber du kan få med i vejledningen. Jeg vil hjælpe dig og støtte dig i at finde vej, først i dig selv og dernæst frem for dig i livet. Med med spørgsmål åbner vi op for dit indre og får belyst hvilke muligheder der ligger for dig. Og naturligvis, hvilke muligheder du mest gunstigt kan skabe lige nu..:)

"Coaching, struktur og redskaber, sparring, reflektion og perspektiver

/sparring, reflektion og redskaber - skaber lys på din vej.

Hjælper den indre sansning og tro på at det nok skal gå. At du har en vej, som starter indefra og går ud.

LIVSOMRÅDER - samtaler, reflektion og sondering?

Har hurtig evne til at forstå og sætte mig ind i situationer og livsforhold

BIOGRAFI // ERFARING

Jeg har mange års erfaring med procesfacilitering, udvikling og realisering af komplekse projekter. Både med store kulturprojekter, iværksætteri og menneskelig udvikling.

Min egen livshistorie har budt på store skift på essentielle områder, hvor jeg mange gange har måtte flytte mig både praktisk og privat. Det har givet mig indsigt i livets mange eksistentielle og usædvanlige omstændigheder.

Har erfaring med udvikling og menneskets veje, dem vi kan vælge at gå og opbygge for os selv.

Har erfaring med/ min egen livshistorie har budt på essentielle brud og forviklinger i familierelationer.

Process, refleksioner og opbygning af veje at gå.

Udtalelse fra Mette

​“Hvis du går og overvejer om du skal tale med nogen om livet og de svære sager, så kan jeg varmt anbefale Sigrid som samtale partner. Hun er modig og klog og har en kærlig og erfaren tilgang til de situationer der kan virke uoverskuelige og hjælper med at kaste lys på din vej og på de sider du måske ikke selv kan se. Hun besidder en evne til at se tingende fra endnu en ny vinkel.
Og så er hun også sød.”
⁃ Mette Moltke

CV

AoH - The art of hosting and harvesting conversations that matter : process facilitering. Grupper og kollektiv dannelse. Personlig ledelse og ledelse af grupper. Deling af kollektiv viden. Bearbejdning af emner i grupper.

Minimalistic Mind : strukturer og redskaber

Psykologisk-, følelsesmæssig-, kropslig- og sjælelig interesse/hvad er sagens kerne/din essens. Det er et samspil og det er en helhed, det er dig.

Generel interesse for psykologi og menneskets strukturer. Hvordan virker vi bedst inden i og hvordan kan vi leve understøttende for det/får vi det anvendt i praksis i hverdagen.

Interessere mig for at kunne mærke os selv og være tro mod det og at leve det... at vi kan skabe nye veje for vores liv, også dem vi ikke troede kunne skabes. Vi er her til at skabe en ny vej for menneskeheden og for samfundet i al almindelighed, det skylder vi os selv og naturen vi er i, og det hele starter der hvor du går/sætter din fod næste gang, foran dig.

Disclaimer: jeg er her ikke for at røve dig din ret til selvforvaltning. Jeg er her for at støtte og byde ind til den process du selv forvalter. Jeg kan tilbyde perspektiver som du måske ikke selv var nået frem til og jeg kan hjælpe dig med at se på det som er og det som ligger i vejen for at din vej kan udfolde sig og til hvordan du kan finde din vej at gå på.

  • Instagram
  • Facebook

The Full Story

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality. Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page